Garantijos suteikimo sąlygos galioja iš UAB „Ekoratai“ pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pardavimų registracijos talone. Nemokamas remontas arba nekokybiškų dalių pakeitimas atliekamas toms prekėms, kurių identifikavimo pažymėjimas yra aiškiai bei teisingai užpildytas, ir kurios turi išsaugotą pirkimo kvitą. Nepateikus anksčiau paminėtų dokumentų, arba tuo atveju, kai juose trūksta informacijos arba pateikta informacija yra neįskaitoma, UAB Ekoratai turi teisę atsisakyti teikti nemokamą prekės remontą arba detalių pakeitimą. . Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos laikotarpis. UAB Ekoratai pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos

GARANTINIO APTARNAVIMO  TAISYKLĖS

Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.

Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egzempliorius įteikiamas klientui.

Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu, bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio.

Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu.

Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;

Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 2mėn. nuo remonto užbaigimo UAB Ekoratai turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

ARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NETAIKOMI ŠIAIS ATVEJAIS

Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo.Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų, dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų

Pažeidimai atsiradę dėl patekusių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vandens, vabzdžių ir pan.

Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.

Dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo.

Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.

Atsiradusius gedimus šalino ne pardavėjo serviso darbuotojas/asmuo.

Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį.

Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas.

GARANTIJA

Visoms prekėms, kurioms gamintojas suteikia garantiją, yra taikomi gamintojo garantiniai terminai. Garantinis terminas nurodomas prie prekės aprašymo.

Produktui suteikiama 12 mėnesių garantija, su sąlyga, kad gedimas neatsirado dėl netinkamo naudojimo. Ši garantija netaikoma baterijoms ir kitiems pagalbiniams elementams.

Baterijai taikoma 6 mėnesių garantija. Garantija netaikoma, gedimui atsiradus dėl baterijos nepriežiūros, t. y. laikyta nešildomoje patalpoje arba ilgą laiką neįkrauta. Rekomenduojama baterijas laikyti ne žemesnėje nei +5 laipsniai temperatūros. Taip pat baterijos net ir neeksploatuojant įrenginio turi būti kartas nuo karto įkrautos. Baterijos turi būti visuomet įkrautos (bent iki 50 proc.), negalima leisti visiškai išsikrauti.

Įkrovikliui taikoma 6 mėnesių garantija.

Garantija netaikoma sunaudojamoms, nusidėvinčioms dalims, pvz., korpusinėms dalims, ratams, purvasaugiams, apsauginei dangai ar stabdžių sistemai.

Garantija netaikoma nuotolinio valdymo pultams.

Ši garantija netaikoma jei produktas netinkamai naudojamas, perdirbtas, atsitiktinai sugadintas, netinkamai laikomas ir sugadintas dėl naudojimo ant netinkamo paviršiaus arba dėl vandens poveikio (važinėjimo lietui lyjant ir pan.).

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš garantinio aptarnavimo centro apmoka Pirkėjas.

DĖMESIO DRAUDŽIAMA

Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.

Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.

Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.

Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

GARANTINIS IR POGARANTINIS REMONTAS, DETALIŲ UŽSAKYMAS: +37067624309